Ankara Granit Taşı

Ankara Granit Taşı

Bir çok alanda kullanımı yapılan doğal taşları incelemeye aldığımızda her bir ürün grubu için farklı kullanım alanlarının olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu kapsamda bizler yapı malzemelerini kullanım alanlarında çok kullanıcıların malzemeyi tanıması gerektiğini düşünmekteyiz. Bundan dolayı bizler bu başlığımızda ilk olarak ürün hakkında bilgileri paylaşacağız. Bununla beraber ürünlerin uygulaması hakkında bilgileri vermek ile ürünlerin daha iyi tanınmasını sağlayacağız. Öncelikle bizler üretimini yaptığımız her bir ürün grubu için kendi maden sahalarımızı kullanarak ham blokların çıkarılmasını gerçekleştirmekte olduğumuzu ifade ediyoruz. Her bir ürün grubu için ilk olarak belirtmek isteriz ki farklı kullanım alanları ve bununla beraber farklı ebatların kullanımı söz konusudur. Bu konu hakkında belirtmek isteriz ki bir andezit taşı üretimi ve kullanım alanı ile Ankara granit taşı üretimi aynı kefeye konulamayacak kadar farklılıkları beraberinde getirmektedir. Söz konusu farklığın ilk olarak maden sahasından başlanarak ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Bizler üretimini yaptığımız her iki ürün grubu içinde şunu ifade etmek isteriz ki her iki ürün grubu için farklı uygulamalar söz konusudur. Öncelikle bir ürün grubu iç mekanlarda kullanımı yapılırken diğer ürün grubu dış mekanlarda kullanımı daha sıklıkla yapılmaktadır. Öncelikle üretimini yaptığımız Ankara granit taşı için mutlaka kullanım alanlarını ve ebatlarını bilmek önem arz etmektedir. Bu doğrultuda yazımızda ilk olarak maden sahalarından başlanarak ürünlerin oluşum süreci ve bununla beraber ürünlerin kullanım alanları nereler olduğunu incelemeyeceğiz. İlk olarak belirtmek isteriz ki maden sahaları tüm ürün grupları için kaliteyi belirleyen en temel özellik olarak bizleri karşılamaktadır. Bu noktada her hangi bir malzemeyi incelerken ilk olarak tespit edeceğimiz durum o ürünün maden sahalarını incelemek olacaktır. malzemenin özü onun üretimi yapıldığı ham maddeyle ilişkili olarak kendini göstermektedir. Bununla beraber en sık karşılaştığımız hatalı durum ürünlerin ebatlarının yanlış belirlenmesi sonucunda bir çok alanda oluşan sorunlu durumlardır. İlk olarak ifade etmeliyiz ki ürünlerin kullanım alanlarının zorluk derecesine göre ürün ebatlarının belirlenmesi doğru uygulamaların oluşmasında öncü olacaktır. Bizler bu durumların ortadan kaldırılması için gerekli tüm özeni göstereceğimizi belirtmek isteriz. Kapsamlı bilgiler ve ürünlerin üretim aşamalarının yanında uygulamaları hakkında bilgiler için lütfen yazımızın devamını okumaya devam ediniz. Üretimi yapılan ürünlerin ilk olarak maden sahalarını inceleyeceğiz. Bundan sonra ürünlerin üretim koşullarıyla beraber üretimi yapılan ürünlerin neler olduğunu ifade edeceğiz. ilk olarak üretimi yapılan plakalar halinde olan Ankara granit taşı için bizler her ebatta üretim yapmanın oldukça zor olduğunu ifade etmek isteriz. Bizler üreticiler olarak istenen ebatlarda üretim yapmaktayız. Ancak oldukça zor ölçüler ve metrajların düşük olması durumunda ürünlerin birim maliyetleri artığından fiyatlarında artışlar meydana gelmektedir. Bu gibi durumları göz önüne alarak birim fiyatlar hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bu yazımızı mutlaka okumanızı tavsiye etmekte olduğumuzu ifade ediyoruz.

İçindekiler;

  1. Ankara granit taşı
  2. Ankara granit taşı maden sahası etkisi
  3. Üretimi nasıl yapılmaktadır.
  4. Birim maliyetleri nasıl oluşmaktadır?
  5. Üretimi yapılan ürünlerin sevkiyatı nasıl yapılmaktadır?

Ankara Granit Taşı Maden Sahası Etkileri

Doğal madenlerin üretim koşullarını incelemeye başladığımızda ilk olarak maden sahaları göze çarpmaktadır. Bizler üretimini yaptığımız her bir doğal taş için öncelikli önem arz eden alanın maden sahaları olduğunu ifade etmekte olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu kapsamda ifade edelim ki bu durum her doğal taş gibi bu ürün grubunda geçerlidir. Öncelikle maden sahasının keşfi oldukça büyük önemlidir. Bizler bu durumu tamamen tecrübelere dayanarak bulmakta olduğumuzu ifade edebiliriz. Maden sahasının keşfi için ilk olarak alanın bulunması ve alanın üretim koşullarına uygun olması mutlaka gerekmektedir. Keşfi yapılan her maden sahası ne yazık ki üretim için uygun olmayabiliyor. Bunun belli başlı bir çok nedeni olduğunu ifade edebiliriz. Bunların başında verim, yerleşim yerine uzaklık, maden kalitesi veya üretim koşullarında kolaylıklar gibi bir çok alt başlığının olduğunun söyleyebiliriz. Bu başlıklardan ilk olarak keşfi ele alarak işe başlamak gerekirse bu durum tamamen tecrübe ile ilgili olarak bizleri karşılamaktadır. Bizler firma olarak sahibi olduğumuz maden sahalarında keşfini tamamen kendimiz sağlamış olduğumuzu ifade edebiliriz. Bu keşiflerin ardından bir sonraki adım olarak gelen süreç resmi işlemlerin yapılmasıdır. Bizler bundan önce tamamen tahmini olarak Ankara granit taşı kalitesini ve büyüklüğünü tahmin ederek işleri gerçekleştirmekteyiz. Tahminlerimiz doğrultusunda gerekli tüm izinleri alarak ürünlerin maden sahasının işletmeye açılmasıyla ilgili işlemleri gerçekleştirmeye başladığımızı ifade edebiliriz. Bu işlemler sırasında maden sahasının çevreye etkisinin yanında üzerinde her türlü kayıtlı durum üzerinden değerlendirme yapılarak işletmeye izin verilmesi durumu söz konusu olmaktadır. Bu işlemlerin bitmesi yaklaşık bir seneden fazla sürmektedir. Bu süreç tamamen bitmesi ile birlikte maden sahasının işletmeye açılması durumu ortaya çıkmaktadır. Açılışı yapılacak maden sahası için ilk olarak kademeli sistem ile çalışmak ve her kademede mutlaka belirli bir yükseklikte çalışmak oldukça önemlidir. Kademe yapılması ile birlikte üst kademeden genelde en sert blok parçaları çıkmaktadır. Ancak bu blokların çıkarılması ve ham güneş görmeyen blok parçalarına ulaşmak mutlaka gerekmektedir. Bu durum sağlanırsa ürünlerin daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde çıkarılması sağlanacaktır. Bu işlem bittikten sonra granit taşı maden sahasında mutlaka delme ile ham blokların çıkarılması sağlanmaktadır. Delme işlemi yapıldıktan sonra blokların parçalanarak çıkarılması sağlanmaktadır. Bu madenin ocağının işletmesi yapılırken kesinlikle parça blokların çıkmadığı gözlemlenmemektedir. Bunun nedeni ise ürünlerin deprem ve farklı afetlerde bir bütün halinde hareket etmesini gösterebiliriz. Bununla beraber ham blokların çıkarılmasında dikkat edilmesi gereken en hassas durum ise blokların büyüklüğünün makinelerin kaldıracağı büyüklüğe sahip olmasıdır. Aksi durumda blokların kaldırılması ve taşınması oldukça güç olacaktır. Bu ise hem süre anlamında hem de makine arızaları açısından kayıplara neden olacaktır. Maden sahalarında bilinmesi gereken her bir alanın farklı damarlara sahip olduğu gerçeğidir. Bir alandan işe başlayarak devam ettiğinizde göreceğiniz bir durum vardır ki bu durumda ürünlerin aynı doğrultu üzerinde aynı dokuda olacağı ancak farklı dokular üzerinde farklı görsellere sahip olarak ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı bizler maden sahasında çıkarılan ham Ankara granit taşı blokları için her birini farklı ürün grupları üretimi olduğu kadar damarlarına göre ayırma işlemini gerçekleştirmekteyiz. Bu şekilde ürünlerin homojen olması sağlanacaktır. Ancak bilinmelidir ki ürünlerin damarlarına göre kesimi ve kullanım alanlarında değişiklikler olmaktadır. Bu değişiklikler ürünlerin görsellerinde farklılıklar oluşturmaktadır. Ancak her bir ürün grubu için bilinmelidir ki tamamen aynı özelliklere sahip olma durumu kesinlikle söz konusu değildir. Bu durumun nedeni tamamen doğal taş olarak karşımıza çıkmasından kaynaklanmaktadır. Doğal taşların kullanım yapılacak alanlarına göre ebatlarına göre ürünlerin ham maddelerinde değişimlerin olduğunu ifade etmemizde fayda görüyoruz. Bunun nedeni ürünlerin ebatlarına göre ham blokların kullanımı ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Bir sonraki başlığımızda üretimi yapılacak ürünlerin nasıl elde edildiği hakkında bilgileri sizinle paylaşacağız. Yazımızı lütfen okumaya devam ediniz bir çok detaylı bilgiye sahip olacaksınız.

Granit Taşı Üretimi Nasıl Yapılmaktadır?

Öncelikle doğal taşların her birinin farklı seviyelerde farklı şekillerde üretimi yapıldığını bilmekte fayda buluyoruz. Her bir ürün grubu için farklı seviyelerde farklı işlemler yapılmaktadır. Bizler öncelikle üretimini yaptığımız ürünler için ilk başta şunu ifade etmek isteriz ki her bir ürün ebatları kullanım alanına göre şekillenmeye başlamaktadır. Kullanımı yapılacak alanın bir zemin kaplama olması ve bununla beraber üzerine yüklü araçların çıkması durumunda ürünlerin kalınlığı dört veya beş santimetre olarak tercih edilmesi gerekmektedir. ancak bu kalınlık bir duvar kaplama taşı olduğunda bizler kullanımı yapılacak ürünün kalınlığı için iki veya üç santimetre arasında değişmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bundan dolayı doğru tercihlerin yapılması hayati öneme sahip olarak bizleri karşılamaktadır. Zemin kaplaması ince olması durumunda fazla yük altında kırılacağı gibi duvar kaplaması ağır olması durumunda olumsuz uygulama sonuçlarının çıkacağını ifade edebiliriz. Bundan dolayı bizler doğru ebatlarda doğru malzemelerin kullanımı yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu söylüyoruz. Bu noktadan sonra bir başka durum ham blokların kesim işlemine tabi tutularak plakaların oluşmaya başlamasıdır. Öncelikle bizler ham blokların kesimi sırasında ürüne göre blokların atılmasını gerçekleştirmekteyiz. Bu şekilde Ankara granit taşı fire oranı en alt seviyelerde tutularak maliyetler minimize edilmektedir. Bu kapsamda bir döşeme taşı için genelde kısa boylu ve yüksek olan blokların tercihi yapılarak ürünlerin üretimine ilk olarak tarama işlemi yapılarak başlanmaktadır. Bu şekilde ilk olarak düz bir düzlem oluşması sağlanmaktadır. Oluşan düzlem ile birlikte ilk olarak kalınlık ve genişlik istenen ebatlara sahip olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kesim işleminde mutlaka ürünlerin boyları istenen ebatlarda kesime tabi tutulmalıdır. Bu işlemi bizler farklı bir makinede daha düz bir şekilde çıkması için yapmakta olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu işlemin ardından ürünlerin genelde kalınlık, genişlik ve boyları istenen ebatlara sahip olarak üretilmiş olacaktır. Bu işlemlerin ardından kullanıcıların istekleri doğrultusunda bizler ham plakalar farklı yüzey işlemeleri uygulayarak satışlarımıza devam etmekteyiz. Bunların başında kumlama, patinato, silim, cila ve profil gibi bir çok işleme gelmektedir. Bu işlemlerin her biri için birim fiyatlara ek maliyetler oluşmakta olduğunu ifade etmekte fayda buluyoruz. Bu uygulamaların her biri için ayrı bir maliyet analizi çıkardığımızda ifade edebiliriz ki en ucuz olanın birim metrekare maliyeti kırk Türk lirası ile başlamakta olup duruma göre iki yüz Türk lirasına kadar maliyet artışlarına ortam hazırlamaktadır. Bununla beraber ürünlerin her bir uygulama sonrasında farklı paletleme düzenlemeleri oluşmaktadır. Sizler üretimi yapılan ürünlerin bir cila uygulaması yapıldıktan sonra paletlere olduğu gibi koymanız durumunda bu durum olumsuz sonuçların oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Çünkü cilalı ürün genelde iç mekanlarda kullanımı yapılacak olup titizlikle sek edilmesi gerekmektedir. Ancak bunun aksine bir kumlama uygulamasında ürünleri genelde dış mekanda zemin kaplamasında kullanılacak olup aynı titiz paletleme söz konusu olmayacaktır. Bu gibi durumlar ışığında Ankara granit taşı üretimi yapılmaya başlanması doğru sonuçların oluşmasını sağlayacaktır. Bununla beraber ürünlerin farklı uygulamalar için farklı kalibre gibi işlemlere maruz kalmasında farklı ebatla ve sevkiyatının yapıldığını ifade etmek isteriz. Bu bilgilerden sonra bir sonraki başlığımızın konusu olan ürünlerin fiyatları konusunda bilgileri sizler ile paylaşarak işe başlamak istiyoruz. Bu noktada kullanıcıların fiyat karşılaştırmasında dikkat etmesi gereken hususları ve detayları tek ve ayrıntılı bir şekilde anlatacağımızı ifade etmekte fayda buluyoruz. Daha ayrıntılı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

Ankara Granit Taşı Fiyatları Oluşturan Maliyetleri Nelerdir?

Yapılarda kullanımı yapılan ürünlerin her birini incelediğimizde ilk olarak karşımıza çıkan sorun ürünlerin fiyatları nelerdir? Buna bağlı olarak yapılarda kullanımı yapılacağı zaman maliyetleri neler olacak gibi bir çok soru karşımıza çıkmakta olup her bir kullanıcı bu durumu merak etmektedir. Bizler bu kapsamda incelemelerde yaptığımızda ilk olarak her bir ürün grubu için farklı birimler bizleri karşılamaktadır. Bu grupların incelemesini yaptığımızda genelde birim olarak tane, metre tül ve metrekare kullanımı yapıldığını ifade etmekte fayda buluyoruz. Kullanıcıların bir fiyat karşılaştırması yaptığı durumlarda mutlaka birimlere dikkat etmesinde fayda gördüğümüzü söylemek isteriz. Bu başlığımızda her bir ürün grubunu ele alarak birimleri ile anlatmaya çalışacağız. Ancak kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için mutlaka bizleri aramanızda fayda olduğunu ifade ederek tüm ürünlerin kendi maden sahamızdan çıkarılarak üretime tabi tutulduğunu ifade etmekte fayda buluyoruz. Bu kapsamda üretimi yapılacak Ankara granit taşı için bir kaplama malzemesi olduğu durumlarda bu duvar veya zemin olması hiçbir fark yaratmaz. Bu ürün grubunda kullanımı yapılacak ürünlerin birimleri genel olarak metrekare olarak tercih edildiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu ürün grubu için bir çok işleme yapıldığını ifade edebiliriz. Her bir uygulama için farklı birim fiyatlarda farklı ücretler çıkmaktadır. Bununla iç mekanlarda kullanımı yapılacak ürün grupları için farklı paletleme ve dizilim durumları söz konusudur. Bununla beraber basamak taşı için kullanımı yapılacak plakalarda farklı bir durum söz konusudur. Bu ürünlerin uygulamasında bizler öncelikle plakaların profilli olmasına göre farklı işlemelerin yapıldığını ifade edebiliriz. Bununla beraber ürünlerin birim olarak kullanımı yapılacak birimin metre tül olduğunu söyleyebiliriz. Bizler bu ürünün üretiminde ve tekliflerinde genelde pah işlemi ve alın taşı dahil fiyatları verdiğimizi ifade edebiliriz. Bu ürün tekliflerinde buna dikkat edilmesinde büyük fayda buluyoruz. Diğer taraftan küpeşte kullanımı yapılacak ürünlerde yine metre tül olarak kullanım yapılmaktadır. bu ürünlerde ürünlerin isteğe bağlı olarak profilli veya pahlı olması ve çift taraf olmasına göre ürün fiyatlarında değişiklik göstermektedir. Bu ürün grubunda özellikle genişlik büyük önem arz etmektedir. Üretimi yapılan ürünlerin genişliği artması durumunda ham madde kullanımı artacağı gibi ürünlerin üretim süreci aynı oranda zorlaşacaktır. Bununla beraber ürünlerin üretim süreçleri otuz santimetre sonrasında oldukça zor olacak ve maliyetler aynı oranda arttığını gözlemleyeceğiz. Bundan dolayı doğru ebatların belirlenmesi Ankara granit taşı için oldukça önemli olduğunu söylemeliyiz. Bir başka ürünümüz ola özel işlemlerde bu birim fiyatlar oldukça farklı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu durumu detaylandırmak gerekirse işlemlerin yoğunlukta olan ve ebatları alanlara özgü olan bu uygulamada bizler tane yani adet başı fiyatlar vermekteyiz. Bunun nedeni her bir ürün grubu için farklı zorlukların olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan üretimi yapılacak ürünlerin detayları bizlere ürün fiyatları konusunda bilgiler vermektedir. Birimleri bu şekilde olan ürünlerin plakalar halinde üretilmesi durumunda her biri için ilk olarak maden sahalarından çıkarılma sürecinde akaryakıt, iş makinesi giderleri ve personel giderlerinin yanında resmi kurum giderleri bulunmaktadır. Fabrikalarımıza taşınan ham bloklar için taşıma maliyetleri ve taşıyıcı tırların giderleri yine maliyetleri oluşturan başlıca giderler olarak bizleri karşılamaktadır. Bununla beraber fabrikalarımızda kesim işleminde kullanımı yapılan elektrik ve kesici bıçakların maliyeti ve bununla beraber makine bakım ve arıza giderleri en büyük gider kalemlerini oluşturmaktadır. Bununla beraber ürünlerin üretimini sağlayan personel giderleri ve işlemede kullanımı yapılan fırça, mermi ve doğal gaz gibi giderler yine maliyetlerin oluşmasında önemli bir etkendir. Bu şekilde oluşan Ankara granit giderleri bizlere maliyetler hakkında bilgiler vermektedir. Bununla beraber palet ve gider tüm giderleri başlığımızda ele alacağız. Ancak kapsamlı bilgiler ve uygun fiyatlar için ürün ebatları ve buna bağlı metrajlar ile bizleri aramanız bizler için oldukça büyük önem arz etmektedir.

Ankara Granit Taşı Sevkiyatı Nasıl Yapılmalıdır?

Bir önceki başlıklarımızda yer verdiğimiz ürünlerin üretilmesinden başlanarak uygulamalarına kadar geçen evrelerin sonunda üretimi yapılan ürünler ebatlarına göre farklı şekillerde paketlenmektedir. Bu doğrultuda ürünlerin hangi aşamalardan geçerek hangi alanlarda kullanımı yapılacağına göre paketleme şekillerinde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak ifade etmemiz gerekiyor ki ürünlerin genelde 90*100 ebatlarına sahip paletlerin üzerinde sevkiyatını gerçekleştirmekteyiz. Bu sevkiyatlarda ürünlerin mutlaka birbiriyle bağlantılı olmasına dikkat ederek yüklemelerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bu bağlantılı olma durumu taşıma sırasında büyük avantaja sahip olmayı beraberinde getirmektedir. Bununla beraber Ankara granit taşı sevkiyatında bizler streç ile sararak çember ile bağlıyoruz. Bu şekilde ürünlerin güvenli olarak sevkiyatını gerçekleştirme imkanı sahip oluyoruz. Bununla beraber cilalı veya özel uygulamaların yüklenmesinde farklı teknikler kullanımını gerçekleştirmek olduğumuzu söyleyebiliriz. Yurt dışı sevkiyatlarımızda müşteri istekleri doğrultusunda sandık paletler ile sevkiyatlarda mümkündür. Bu konu hakkında daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

Call Now ButtonHEMEN ARA TEKLİF AL!